در باره ما

در باره ما

به عنوان شرکت الوین (ELVIN INCOMING SERVICES) هدف ما ارایه خدمات عالی برای مشتریان خود می باشد. ما انرژی و نو آوری خود را با تجربه های سالهای طولانی پیوند داده و به شما سیاحت متفاوط و با کیفیت پیشنهاد می کنیم.

شرکت ما از سال 1993 در فعالیت می باشد. هدف ما تشکیل سیاحتهای معنی دار و با کیفیت و نیز متمایز شدن با تطبیق استاندارهای مورد نیاز زمانه، برنامه ریزی صحیح برای اینده و تامین نیازهای ضروری می باشد.

بزرگترین درآمد ما ممنون بودن گردشگران زیادی می باشد. ارزش احترام آنها به این کشور، فرهنگ و صمیمیت انسانهای ما و دوست داشتن این کشور بی نظیر است.

 ما به عنوان شرکت الوین (ELVIN INCOMING SERVICES)  فعالیت خودمان را در کشور آذربایجان که ثبات اقتصادی و اجتماعی آن روز به روز افزایش می یابد اغاز کرده ایم. سعی داریم موازن با روح قرن 21 و با ایده های نو همیشه امکانات خدمات خود را توسعه دهیم. ما در چارچوب فعالیت چندجانبه خود سعی داریم خدمات به یاد ماندنی برای گردشگران خود مهیا کنیم. 

برنامه های ما دارای اهداف حفظ محیط زیست، توسعه روابط بین المللی و افزایش اعتماد میان انسانها می باشد.

تطبیق مبادلات بین المللی تجاری و فرهنگی و اطلاع رسانی میان انسانها سوء تفاهم های را از میان بر می دارد و  خارجی ها تصورات صحیح و دقیقی در موررد کشور ما خواهند داشت.

ما هیچ وقت راحت نمی شویم و همیشه کیفیت خدمات خود را بالا می بریم و نو آوری ها موجود در زمینه گردشگری جهان را در نظر گرفته و با درنظر گرفتن ویژه گی های کشور مان آنها را تطبیق می کنیم  که گردشگران از خدمات ما راضی شوند.

مطمئین هستیم که ما به عنوان شرکت الوین (ELVIN INCOMING SERVICES)  فعالیت خود را توسعه خواهیم داد و میان اولین ها جای خواهیم گرفت و با تطبیق نو آوری ها و با استفاده از تجربات خود به استاندراتهای بالای مورد پسند گردشگران خواهیم رسید.

خدمات مکمل ما

  • شرکت الوین – بیائید، بگردید و استراحت کنید
کمکهای گردشگری
ویزا
بیمه
برگزاری کنفرانس و دیدارها
خدمات ویژه شهر باکو و آذربایجان
تشکیل بلیطه برای کنسرت و برنامه های ورزشی

مجوز و گواهینامه ها