فرهنگ آذربایجان

تاریخ و فرهنگ فرهنگ آذربایجان

ملت آذربایجان یکی از قدیمی ترین ملتهای جهان است و مردم آذربایجان با تاریخ، فرهگ ادبیات غنی، هنر و موسیقی خود افتخار می کند. هنر اذربایجان نیز مثل طبیعت آن رنگارنگ می باشد. نمونه های زیبای هنر مردمی اذربایجان در موزه های لندن، پاریس، قاهره وین، برلین، استانبول رم نگهداری میشوند. نمونه های اشیای مختلف در مناطق مختلف آذربایجان پیدا شده اند که قدمت آنها نزدیک به 5 هزار سال می رسد. تاریخ خلاقیت مردم در لباس ها ، اشیاها، و غیره بوضوح دیده می شود. نمونه های هنر تصویری در نقوش روی صخره های قوبوستان و نیز در آیی چینقیل کلبجر و در بروی صخره های گمی قایا در اردوباد بجای مانده اند. نمونه های هنر معماری نیز زیاد هستند. در باکو قلعه دختر و کاخ شروانشاهان، در نخجوان مومنه خاطون، کاخ پناه علی خان شوشا، خانه ناتوان شاعره معروف آذربایجان، خانه خانات شکی، و غیره نمونه های زیبای هنر معماری می باشند.

آذربایجان به عنوان موطن موسیقی نیز در جهان معروف است. آذربایجان به گنجینه موسیقی جانی نمونه های زیبای بخش کرده است. سنت چند هزار ساله موسیقی در آذربایجان موجود است. رقص های ملی، ترانه های مردمی، موسیقی های اشیق ها جایگاه ویژه ای دارند. بخاطر این موسیقی مقامی آذرابیجان از سال 2008 توسط سازمان یونسکو به ثبت رسیده است.

آثار ادیبان آذربایجان نیز در جهان معروف اند. شاعران و نویسندگان آذربایجان جایگاه با شرف در میان ادبیات جهان دارند. تاریخ تئاتر با اثر آخوند اف از سال 1873 (وزیر خان لنکران نام داشت) آغاز شده است.

در بخش هنر در ساخت فیلم نیز آذربایجان جایگاه خوبی دارد. به عنوان مثال رستم ابراهیم بی اف جایزه اسکار دریافت کرده است.. فرش ها و اثار تصویری زیادی آذربایجان هنوز هم در موزه های جهان جایگاه خوبی دارند.

اراضی آذربایجان شرائط مساعد برای زندگی انسانها از زمانهای قدیم بوده است.  بیش از 60 در صد اراضی آذربایجان کوهستانی می باشد. ازشکال کوههای بزرگ قفقاز، در غرب و جنوب کوههای کوچک قفقاز و کوههای تالش هستند. بزرگترین قله آذربایجان 4.466 متر می بشد که بازار دوزو نام دارد. در آذربایجان اتشفشانهای گل نیز زیاد هستند. آتش های همیشه روشن، ابهای معدنی نفت نافتالان منحصر به فرد می باشد. در آذربایجان بیش از 4500 نوع نباتات ثبت شده است. در کشور بیش از 10 مکان محفظ هطبیعت وجود دارد