شماره تلفن های کوتاه و مفید

شماره تلفن های کوتاه و مفید شماره تلفن های کوتاه و مفید
شماره های مهم اگر تلفن شما بلوکه هم شده باشد می توانید زنگ بزنید

اتشنشانی  - 101
پلیس – 102
اورزانس – 103
ساعت – 106
مخابرات بین شهری – 107
مرکز اطلاع رسانی شهر باکو – 119
وزارت حوادث غیر مترقبه – 112
اورژانس ترافیک – 113
مرکز تعمیرات – 122
کمیته دولتی در امور آذربایجانی های خارج از کشور – 140
وزارت تامین اجتماعی – 142
مرکز مدیریت نقلیه – 141
مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش عالی
سازمان ثبت و نام اموال دولتی – 148
خط مستقیم وزارت کشور در امور تجارت انسان
خدمت امنیت دولتی – 192
کمیته مدیریت اموال دولتی – 193
اداره مهاجرت دولتی – 919


سفارت جمهوری اسلامی ایران
 آدرس:
بنیاد سارداروف، 4، باکو، صابیل، AZ1001
تلفن:
(+994 12) 492-80-06، (+994 12) 492-44-07، (+994 12) 492-19-64
فکس:
(+994 12) 498-07-33
صفحه وب:
http://baku.mfa.ir
آدرس ایمیل:
iranemb.bak@mfa.gov.ir

Embassies