طبیعت آذربایجان

آثار طبیعت آذربایجان طبیعت آذربایجان


محیط مناسب طبیعی و جغرافی آذربایجان از زمانهایقدیم  شرائط مناسب برای زندگی انسانها در این منطقه شده است. طبیعت آذربایجان خیلی غنی و رنگارنگ می باشد.
گوی گول

دریاچه گوک گل بر اثر زلزله در قله کوه کپز بوجود امده و یک معجزه طبیعت می باشد. از انجا که اب دریاچه خیلی شفاف است شما می توانید تا 13 متر عمق ان را ببینید.یانار داغ

یانار داغ در شبه جزیره آبشوران و در ساحل دریای خزر واقع است. آتش از زیر زمین بصورت دایم در حال سوختن است و یم آثر تاریخ است که هیچ وقت خاموش نمی گردد.اتشفشانهای گل


آذربایجان بخاطر تعداد آتشفشانهای گل در جهان مکان اول را دارد. از 800 اتشفشانی موجود در جهان 350 تا در آذربایجان قرار گرفته است.ایلان داغ

 مرکز ایلان داغ قله در نخجوان است که در 2415 متری قرار گرفته است.باتابات

 دریاچه باتابات در منطقه شاهبوز جمهوری خود مختار نخجوان واقع است و 16 هکتار اراضی را در بر می گیرد.منطقه حفاظتی دولتی زاقاتالا

منطقه حفاظتی دولتی زاقاتالا منطقه جنگلی منحصر به فرد است. انواع درختان در این مکان زیاد می باشد.