بلوگ

تاریخ و فرهنگ مسجد

مسجد جمعه 1899در دیوار مسجد نوشته شده...

شماره تلفن های کوتاه و مفید شماره تلفن های کوتاه و مفید

شماره های مهم اگر تلفن شما بلوکه هم شده باشد می توانید زنگ...

تاریخ و فرهنگ فرهنگ آذربایجان

ملت آذربایجان یکی از قدیمی ترین ملتهای جهان است و مردم آذربایجان با تاریخ، فرهگ ادبیات ...

اشپزی ملی اش دوغ

آش دوغ در تمامی نقاط آذربایجان پخته می‌شود که در تهیه&z...