شکاز در آذربایجان:شکار بز کوهی

شکاز در آذربایجان:شکار بز کوهی

قوبا , اغوز , اسماعیللی, , شکی, شاماخی, قبله


مناطق شمالی اذربایجان کوهستانی است و انواع مختلف جانوران که شکار آنها مجوز است در آنها زندگی می کنند. گردشگری شکار ازسال 1963 آغاز شده و بیشتر در مناطق قبله، شاماخی، قوبا، اغوز، اسماعلللی صورت می گیرد. بیشتر شکار بز کوهی گسترش یافته است.

مدت تور: 3 روز (در رابطه با هوا می شود 6 روز هم باشد)
گروه: حد اقل 2 نر

شامل تور می باشد:

مجوز از وزارت محیط زیست و ثروتهای طبیعی
مجوز از مرز
ورود پرنده های شکاری
رساندن به منطقه شکار
اسلحه شکار (هر اسلحه 50 گلوله)
اسکان در چادر ها و یا خانه های مخصوص شکارچیان
افراد برای تمیز کردن ماشین ها
شکارچی و بلندچی
شکارچیف همراه، اشپز، محافظ
در صورت بودن ماشین برای هر ماشین 2 تفنگ شکاریخدمات نقلیه: اسب، یا افرود ماشینها برای گروههای 6 نفره، قایق
ماشین برای همراه و دستیار
سگهای شکاری
غذا روزی 2 بار
هدیه

قیمت

تور

شکاز در آذربایجان:شکار بز کوهی

شب

-1

روز

0

مدت زمان رزرو: 20 - 08 ساعت

+99412 496 76 71

پشتیبانی ایمیل

office@elvintravel.az

 

برنامه سفر

شاید شما آن را دوست داشتید

ما امیدواریم که شما نیز از این تورها لذت ببرید

تور عید نوروز

آذربایجان کشوری است که به آداب و رسوم خود احترام می گذارد. عی...

تور شراب

تاریخ شرابسازی در کشور ما از زمانهای قدیم موجود بوده است. در مناطق باستانی کول تپه ، قالاجیق و قاراباغلار نشانه های شر...

قوسار

قوسار در منطقه شمال شرق اذربایجان واقع است. بخاطر موقعیت جغرافیای آن را دروازه شمالی کشور می نامند.  4 اقلیم در قوسار موجود است. در مناطق دشتی...