آفرود

آفرود

قوبوستان، قوبا، شاماخی

این نوع تفریح افراد خود را دارد. این سفر با اتومبیل در طبیعت میباشد.
در این تور سفرهای با ماشینها درراههای سخت و بدون اسفالت میباشد ماشینهای ازنظر راه رفتن دارای همه امکانات فنی می باشند.


مدت گشت: روزانه 

شکل تورک هم بصورت فردی و هم گروهی

زبان تور: انگلیسی، عربی، روسی و فارسی

در انتظارتان است

قیمت

تور

آفرود

شب

-1

روز

0

مدت زمان رزرو: 20 - 08 ساعت

+99412 496 76 71

پشتیبانی ایمیل

office@elvintravel.az

 

برنامه سفر

شاید شما آن را دوست داشتید

ما امیدواریم که شما نیز از این تورها لذت ببرید

تور عید نوروز

آذربایجان کشوری است که به آداب و رسوم خود احترام می گذارد. عی...

تور شراب

تاریخ شرابسازی در کشور ما از زمانهای قدیم موجود بوده است. در مناطق باستانی کول تپه ، قالاجیق و قاراباغلار نشانه های شر...

قوسار

قوسار در منطقه شمال شرق اذربایجان واقع است. بخاطر موقعیت جغرافیای آن را دروازه شمالی کشور می نامند.  4 اقلیم در قوسار موجود است. در مناطق دشتی...