QUTAB

Milli mətbəx QUTAB

Gutab, ölkənin hər tərəfində məşhur olan aypara şəklində düzbucaqlı yeməklərə verilən addır.  Söz bir qat üçün Azərbaycan sözündən çıxır. Fəqli içliklə hazırlanmış bir çox qutab növlər var. Ən məşhurları bunlardır:

* Ət qutabı. Quzu, mal və dəvə ətindən hazırlanır, süfrəyə sumaq ilə verilir.
* Göy qutabı (süfrəyə qatıq ilə verilir)
* Qarin qutabı
* Balqabaq qutabı
* Şabalıd qutabı və s.

Son illərdə Azərbaycanda Qutab festvalı keçirilməsi ənənəsi formalaşmışdır.