تور سال نو

برای جشن سال نو به آذربایجان سفر کنید.

دمای هوا برای زمستان در اذرباذربایجان زید سرد نیست که این هم برای سفر خیلی خوب است. همه مردم با شوق زیاد جشن سال جدید را برگزار می کنند.
fly