کوکو

اشپزی ملی کوکو

.کوکو یکی از غذاهای لذیذ آذربایجان است 
در پخت کوکو از سبزیات کشنیزف شوید، جعفری، نعنا، اسفناج، تخم مرغ، پیاز، ارد، کره استفاده می شود.