NAXÇIVAN turu

NAXÇIVAN turu

Naxçıvan

Naxçıvan Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biridir. Şəhər haqqında yazılı mənbələrdəki ilk məlumatı tarixçi İosif Flaviy (e. ə. I əsr) və yunan coğrafiyaçısı Klavdi Ptolemey özünün «Coğrafiya» əsərində vermişdir.
Naxçıvan MR Qafqazın cənub-şərq hissəsində yerləşir. Şimalda Dərələyəz, şərqdə Zəngəzur sıra dağları uzanır. Ərazinin Araz çayı boyunca uzanan, cənub və cənub-qərb hissəsi – 600-1000 m hündürlüyündə yerləşən, üçüncü və dördüncü dövr çöküntülərindən ibarət düzənlikdir.
Mineral su bulaqlarının rəngarəngliyinə baxımından Naxçıvan MR dünyanın ən diqqətəlayiq bölgələrindəndir. Muxtar respublikanın 5,5 min km 2 – lik sahəsində 250–dən artıq mineral su mənbəyi qeydə alınmışdır. 
Naxçıvan Azərbaycanın əsas memarlıq mərkəzlərindən biridir. E.ə. III minilliyin sonu – II minilliyin əvvəllərinə aid yaşayış məskənlərindən (I və II Kültəpə, Govurqala, Qarabağlar, OğlanqalaPlovtəpəQazançı, Vayxır, Çalxanqala və s.) bunu göstərməkdədir.
XII əsrdə qüdrətli Azərbaycan Atabəylər dövlətinin paytaxtı olaraq əzəmətli bir şəhər, Azərbaycanın iqtisadi, siyasi və mədəniyyət mərkıəzlərindən biri olmuşdur və memarlıq sənəti yüksək səviyyəsinə çatmışdı. 
Azərbaycanda orta əsr monumental memorial memarlığının ən geniş yayılmış növü olan qülləvari türbələrin ən mükəmməl nümunələri Yusif Küseyir oğlu türbəsi və Mömünə Xatun türbəsi XII əsrdə naxçıvanlı memarlar Əcəmi Əbubəkr oğlu və Əhəmd Əyyub oğlunun tərəfindən yaradılmışdır. Təkcə Azərbaycan memarlığında deyil, ümumilikdə İslam memarlığında ən uca və incə kompozisiyalı türbələrdən olan Mömünə Xatun türbəsinin belə uzunömürlülüyü, onun mühəndis həllinin bitkinliyi ilə izah olunur. Memar Əcəminin fəaliyyəti ilə Azərbaycan memarlığı tarixində Naxçıvan – Marağa memarlıq məktəbi kimi tanınan üslub yaranmış və formalaşmışdır. Bu məktəbin təsiri ilə Yaxın Şərq ölklərində bir sıra memarlıq kompozisiyaları yaradılmışdır.
Naxçıvan memarlığı yalnız daş memarlıq abidələri ilə deyil, əsas inşaat materialı qırmızı bişmiş və bənövşəyi kaşılı kərpiclər olan abidələrlə də məşhurdur. Bunlara Naxçıvan İmamzadə kompleksiQarabağlar türbəsi və s. aiddir.
İmamzadə Memarlıq Kompleksi (XVI-XVII əsrlər), İsmayıl xan hamamı (XVIII-XIX əsrlər), Naxçıvan xan sarayı (XIX əsr), Ordubad Cümə məscidi və Ordubad mədrəsəsi, zorxana, hamam və karvanasaralar məşhur memarlıq abidələri sırasına daxildir.


Tur qiymətinə daxildir:

- Oteldə gecələmə
- Qidalanma (səhər və axşam yeməyi)
- Ekskursiyalar
- Transfer
- Bələdçi xidməti 

Tur qiymətinə daxil deyil: 

- Aviabilet
- Viza
- Sıgorta
- Muzeylərə giriş biletləri və muzey bələdçiləri

2 gün 1 gecə

Qiymət

Tur

NAXÇIVAN turu

Gecə

1

Gün

2

Booking time: 08 - 20 hrs

+99412 496 76 71

E-Poçt dəstəyi

office@elvintravel.az

 

Fəaliyyət

1-ci gün


08:20  -Bakıdan Naxçıvana transfer;
10:30 - Şəhərin mərkəzində otelində yerləşmə;
 -Şəhərin tarixi abidələrinə ekskursiya:
 -“Xan sarayı” (ХVIII əsr) ;
  -Qala kompleksi;
  -Nuh Peyğəmbərin türbəsi (e.ə) ;
 -"Möminə Xatun türbəsi” (XII əsr) ;
 -Əhməd Cavad məqbərəsi;
-Duzdağ mağarası
18:00 Otelə geri dönüş
18:30 Oteldə şam yeməyi

2-ci gün

09:00  Oteldə səhər yeməyi
10:30 "Əshabi-Kəhf"ə ekskursiya;
  -Ordubad şəhərinə ekskursiya
18:00 Hava limanına transfer;
21:00 Naxçıvandan Bakıya transfer

Bəlkə xoşladınız

İnanırıq ki, bu turları da xoşlayacaqsınız

"NOVRUZ" bayramı - turu

Azərbaycan öz milli adət-ənənələrini hörmətlə yanaşan bir ölkədir."Novruz Bayram"...

ŞƏRAB turu

Ölkəmizdə şərabçılığın kökləri qədim dövrlərə qədər uzanır.   Azərbaycanda qədim şərabçılıq ənənələrin...

Qusar, Laza, Şahdağ turu

Azərbaycanın şimal-şərqində yerləşən Qusar rayonu coğrafi mövqeyinə görə ölkənin "Şimal qapısı" adlandırılır.  Azərbaycand...