دلمه برگ مو

اشپزی ملی دلمه برگ مو

دلمه یکی از غذاهای سنتی آذربایجان است. در آذربایجان انواع و اقسام دلمه مثل دلمهی برگ مو، فلفل دلمهای، گوجهفرنگی و بادمجان وجود دارد. داخل اینها را هم با ترکیبی از گوشت، نعنا، رازیانه و دیگر گیاهان محلی پر میکنند. گاهی اوقات آنها دلمه را در ظروف سفالی میپزند که طعم و عطر مضاعفی به غذا میبخشد. دلمه هم از جمله غذاهای ملی کشور است و در تمام نقاط آن پخت میشود .